top of page
Skorstensprodukter-tak.jpg

Kvalitetssäkrad installation av skorstenar

Som Behörig SkorstensEntreprenör® genomgår vi kontinuerlig utbildning både vad avser teknik och när det gäller byggregler och nya standarder. I konceptet Behörig SkorstensEntreprenör® ingår också att vi kvalitetssäkrar vårt arbete med ett webbaserat dokument för egenkontroll. Egenkontrollerna ökar transparensen och gör det mycket enklare att hantera garantifrågor. Det gör att du som kund kan känna dig fullständigt trygg med att anlita oss!

Vi åker ut och installerar skorstensprodukter och utför renoveringar i en radie av 7 mil från Lindesberg, vilket innefattar nästan hela Örebro län.

Nedan finns ett urval av de skorstensprodukter vi kan erbjuda dig. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning!

  • Skorstenar, Jeremias DW-vison

  • Insatsrör för skorsten och ventilation

  • Glidgjutningsmassa SkorstensFolkets tätningsmassa

  • Rostfria modulskorstenar, Jeremias DW-FU

  • Tillbehör till nya och gamla skorstenar

  • Utrustning/hjälpmedel för skorstensrenoverare och skorstensbyggare

  • Blockskorstenar med rökrör av pimpsten

  • Kakelugnstillbehör

cropped-SFSAB-CMYK-stora.png
bottom of page