top of page
Skorsten och Sky

Skorstensrenovering

När skorstenen behöver kärlek

Frostskador, fuktskador och frätskador. Mycket kan tära på skorstenen över tid. Behöver ni hjälp med att renovera eller täta er skorsten? Kontakta oss, våra skorstensreparationer har 10 års garanti och vårt arbete är kvalitetssäkrat.

Skorstenar efter renovering

FuranFlex® – Giftfritt och miljövänligt insatsrör av komposit!

FuranFlex® metoden är ett renoveringssystem för alla sorters skorstenar. Ett mjuk miljövänligt insatsrör av komposit installeras och formas med tryckluft för att därefter härdas med vattenånga. En mycket viktig fördel med FuranFlex® är dess goda resistens både emot aggressiv miljö och höga temperaturer. FuranFlex® är lätt, starkt och har mycket god isolerförmåga. Minimalt antal håltagningar krävs och vid skiljetungsfel vid murade kanaler, behövs normalt inte någon separat reparation av omsltningsväggarna. Metoden passar i alla typer av skorstenar, imkanaler och ventilationskanaler oavsett material i omslutningsväggarna.

FuranFlex® är ett flexibelt insatsrör i ordets rätta mening. Minimalt antal håltagningar med bibehållen kanalarea. FuranFlex® är naturligtvis ett giftfritt och miljövänligt kompositmaterial, som rekommenderas av SundaHus. FuranFlex® har extremt god resistens mot aggressiv/sur miljö, samtidigt som den tål höga temperaturer.

 

Läs mer om FuranFlex® på www.furanflex.se »

Keramisk tätningsmassa – Keramiskt bruk ger rök- och gastät skorsten!

Metoden är ett snabbt och effektivt sätt att renovera murade rökkanaler. Först rengörs kanalerna noggrant, och därefter lägger man på ett fiberarmerat keramiskt bruk. Skorstenen får rök- och gastäta väggar med i stort sett bibehållen kanalarea. Metoden användes också vid renovering av im- ock ventilationskanaler.

Användningsområde: Denna renoveringsmetod lämpar sig bäst för tätning av murade skorstenar med kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar. Kakelugnar kan också tätas med denna metod, utan att de behöver monteras ner. Metoden kan även kompletteras med ”coating” för kondens-skydd. Metoden användes också vid renovering av im- ock ventilationskanaler.

När väljer man Keramisk tätningsmassa?

Rökkanaler skall vara rök- och gastäta. Med tiden uppstår dock skador och slitage inuti en murad skorsten som leder till att rök- im- och ventilationskanaler blir otäta. Metoden är ett kostnadseffektivt sätt att täta gamla kanaler. Tätningsmassan bildar en slät kanalvägg. Draget förbättras väsentligt och smuts- och sotavlagringar minskar.

Flexibla rör – insatsrör av rostfritt stål

Metoden innebär att böjbara stålrör används som skorstensrör. De rostfria och syrafasta rören monteras i den gamla kanalen och kan isoleras, men också installeras utan isolering. Arbetet utförs normalt på en dag och du kan börja elda omgående.

Användningsområde: Fasta och flytande bränslen för torr eller våt drift beroende på rörtyp. Passar de flesta typer av skorstenar. Ej lämplig vid spannmålseldning. Metoden användes också vid tätning av imkanaler och ventilationskanaler.

När använder man Flexibla rör?

Denna renoveringsmetod lämpar sig bäst för tätning av kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar, men även för olja och gas vid torr eller våt drift beroende på rörets stålkvalité. Passar de flesta typer av skorstenar. Metoden är speciellt lämplig om kanalen har många eller långa sidodragningar eller om kanalen är mycket oregel- bunden i storlek. Insatsrören finns i flera kvalitéer med olika användningsområden.

Skorstenshuv

En skorstenshuv skyddar mot fukt och nederfbörd som i sin tur kan leda till frostskador. Den är även gallerförseddför att förhindra att kajor bygger bo.

bottom of page